Sunday, July 19, 2009

Kursus EDU Web TV 2009


Unit LDPBS Sekolah telah membuat satu Kursus EDU Web TV di SKKB(HN) selama satu hari. Tujuan kursus ini untuk memberi cara penggunaan dan pelaksanaan EDU Web di dalam P&P. Peserta kursus ini melibatkan semua guru-guru SKKB(HN).

No comments:

Post a Comment